Alle film må vises for børn, der er fyldt 7 år - når de er ledsaget af en af forældrene eller en anden voksen

Må børn se alle film?

I princippet må alle børn se alle film, med mindre de er forbudt for børn under 11 hhv. 15 år. Nogle film frarådes børn under 7 år, men her er der altså ikke tale om et forbud.

I filmloven står der, at børn, der er fyldt 7 år, kan komme ind og se alle film, hvis de er ifølge med en voksen. Men det er ikke ensbetydende med, at Medierådet anbefaler, at børn ser alle film.

Det kan altså sidestilles med det at se tv hjemme. Når børn ser film eller tv hjemme, sker det i samråd med forældre, der selv bestemmer, hvad deres børn skal se.

 

Hvad er ”en voksenledsager”?

Det er den person, der tager barnet med i biografen, og vedkommende skal være fyldt 18 år. Der er ikke krav om, at det kun er forældrene, der tager barnet med. Det ville være alt for strengt et krav at håndtere både overfor biograferne og også overfor forældrene, hvis de skulle bevise, at det var deres egne børn, de havde med i biografen. Kravet er alene, at den, der ledsager, er fyldt 18 år.

 

Hvor gammel skal barnet være?

Barnet skal være fyldt 7 år. Dette er en fast grænse og må ikke blandes sammen med den vejledende grænse, vi har ved film, der klassificeres ”tilladt for alle, men frarådes for børn under 7 år”.

Forældre kan bruge Medierådets vurderinger som grundlag for at vælge hvilke film, børn skal se. Der er begrundelser og handlingsreferater på nettet, som kan være til stor hjælp.

 

Hvordan virker ledsagereglen?

Filmlovens regel er enkel, da der kun er én ting at holde fast i: Fra barnet er fyldt 7 år, kan det se alle film ifølge med en voksen. Det er altså f.eks. tilladt at tage en 7årig med i biografen både til en 11 års film og til en 15 års film.

Det lægger et større ansvar over på forældrene, men det er ikke anderledes end det ansvar, som allerede findes og som skal håndteres, når barnet er hjemme, og ser tv eller DVD.

 

Hvad sker der, hvis man overtræder ledsagereglen?

Det er biografens ansvar at sikre
1. At ledsageren er fyldt 18 år – biografen vil kunne kræve legitimation af ledsageren
2. At barnet er fyldt 7 år - biografen vil kunne kræve legitimation for, at barnet er fyldt 7 år

Biograferne kan ifalde straf i form af bøde, hvis ikke de to betingelser er opfyldt.