Har Glostrup Bio teleslyngeanlæg?

 

Ja, vores teleslynge-anlæg dækker på alle pladser i salen.