Biografer i Glostrup

 

De første levende billeder i Glostrup blev leveret af en rejsebiograf fra Taastrup.

Det foregik på Afholdshjemmet og i salen på Jernbanekroen. Der blev i flere år vist film hver fredag aften.

Bygningen, hvor Afholdshjemmet havde til huse, eksisterer stadig. Det er bygningen på Stationsvej, hvor frisør Klitgaard har haft salon.

 

 

Den første biograf

Den første biograf i Glostrup byggedes på hjørnet af Hovedvejen og Hegelunds Alle. Det er, hvor Andelsbanken og siden BG Bank og Danske Bank har haft til huse. Den fungerede, indtil den nuværende biograf blev opført i 1947.

Der var premiere den 16. september 1916 med forestillingen "Barnet fra Paris".

Den første biografdirektør hed Anton Nielsen. Han opførte selv biografen. Han var også ejendomshandler og håndterede udstykningen af bl.a. Sofielundsvej og Lunddalsvej. Her kunne man i 1916 købe en grund til 30 øre pr. kvadratmeter med en udbetaling på 50 kr.

Så længe biografforestillingerne var stumfilm, blev de ledsaget af klavermusik. I en årrække var det den kendte danselærerinde Ella Koefod, som spillede i biografen.

Murermester, ejendomshandler og biografdirektør Anton Nielsen var en driftig herre med mange ideer. I dagene 27. - 30. september 1917 spillede biografen "Barnet fra Opfostringshuset" med Ingeborg Bruun-Bertelsen og Olaf Fønns i hovedrollerne. Efter filmen optrådte den unge skuespillerinde personligt i biografen. Folkebladet skrev, at det var første gang, noget sådant fandt sted her i landet. Det viste sig at være en god ide, Anton Nielsen havde fået. I den kommende tid optrådte andre kendte folk efter filmene.

Den 30. november til 2. december 1917 spillede biografen "Den store Drøm" med to af stumfilmens største stjerner, Asta Nielsen og Valdemar Psilander. Efter forestillingen læste den ret kendte forfatter Chr. Engelstoft op af egne værker.

 

 

Hvad er en tegnefilm?

"Hvad er en tegnefilm?" spurgte Folkebladet den 16. januar 1919. "Næppe ret mange ved, hvad en Tegnefilm er. Man vil i denne Uge få Lejlighed til at gøre sig bekendt hermed, idet der paa Programmet er en komisk Tegnefilm: "Buster Browns Detektiv-roman". Den skulle være utrolig grinagtig."

 

 

Langebæk's regime

Efter A. Nielsen blev Emil Langebæk direktør for biografen. Biografen blev gennemgribende ombygget og åbnede den 15. juli 1921 med den danske film "Gudernes yngling". Måske har den nye direktør håbet, at dette prædikat ville komme til at passe på ham selv.

 

 

Talefilmens indtog

Torsdag den 6. november 1930 kom talefilmen til Glostrup. Biografen var stuvende fuld, og publikum gjorde store øjne. Åbningsforestillingen var "Den syngende Nar" med Al Jolson og Sonny Boy. "Sangen og Musikken lød godt", skrev Folkebladets anmelder, "og Talen var nogenlunde forståelig. Enkelte Tilhørere, der var engelskkyndige, hævdede, at de forstod hvert Ord. Dette er dog vistnok noget overdrevet. Men til alt Held viste der sig af og til paa Lærredet en dansk Sætning, og det var tilstrækkeligt til, at alle uden Vanskelighed kunde følge med i Stykket."

 

 

"Rødt lys"

Billetpriserne var beskedne. I slutningen af 30'erne og begyndelsen af 40'erne kostede en almindelig plads 1,05 kr. Hvis det skulle være meget fint, kunne man reservere plads for 1,35 kr. Desuden var der børnebilletter til 35 øre.

Børnepladserne var på de fire forreste rækker, som kun var nogle smalle bænke. Her udfoldede der sig ofte en særdeles livlig aktivitet. Det kunne ske, at et par urolige hoveder kom op at slås, så måtte biografdirektør Langebæk forsøge at dæmpe gemytterne. Nogle gange måtte de urolige vises bort. Det var særlig til eftermidagsforestillingerne søndag kl 14 og 16, der var stor søgning til de fire forreste rækker. Det var i reglen westernfilm med Tom Mix og Buck Jones, der var på programmet. Den sidste blev af Glostrup-ungdommen altid udtalt buke-Jones. Da man under den sidste del af krigen (1943-1945) ikke måtte vise engelske og amerikanske film, var det som oftest de gode gamle danske Fy og Bi-film, der stod på programmet.

Når der blev tændt en rød lampe i loftet ved indgangen, var det et tegn til operatøren, at man var klar til start. Denne pære blev af det ungdommelige publikum holdt nøje under observation, og så snart den blev tændt, råbte alle: "Rødt lys, rødt lys".

Filmapparatet kunne ikke klare en hel film på en gang. Derfor blev der holdt pause, i hvilken chokoladesælgeren havde rivende travlt.

Under krigen kunne man komme ud for, at der var luftalarm midt under forestillingen. Det tog man dog ikke så tungt. Filmen standsede et øjeblik, og Langebæk kom til mikrofonen og kundgjorde: "Så er der luftalarm! Hvis den fortsætter efter filmens ophør, kører vi den én gang til". Undertiden kunne man være så heldig at se Fy og Bi i "Ole Opfinders Offer" tre gange.

Biograflokalet, der indeholdt 180 pladser, blev opvarmet af en kakkelovn. Den stod på den ene langsides midte, og i nærheden af den var der absolut lunt.

Selv om der under krigen var mangel på tobaksvarer, blev der røget endda særdeles kraftigt i biografen, hvad der forårsagede, at filmbillederne ofte forekom noget uskarpe og tågede. Der var ganske vist en ventilator i loftet, men det var ikke altid, at den var funktionsdygtig.

 

 

Den nuværende biograf

I 1947 blev den nuværende Glostrup Bio taget i brug, en stor flot biograf med 500 pladser. På det tidspunkt var det Poul E. Langebæk, der var direktør. Da han døde i 1951 førtes biografen videre af hans frue, Edith Langebæk. Der var dog længe tvivl om hun kunne få bevillingen, men det lykkedes til sidst efter en del problemer. I 1956 blev der installeret Cinemascope, så man var i stand til at vise film i bredformat.

Fru Langebæk drev med stor dygtighed biografen frem til 1974, her blev den overtaget af Leo Schou, der også var direktør for Regina Film. Han moderniserede i 1976 biografen, og antallet af pladser blev reduceret til 388 på 19 rækker.

 

 

Glostrup Kommune

Glostrup Bio blev i 1981 overtaget af Glostrup Kommune, men frem til 1983 var det fortsat Leo Schou, der var daglig leder.

I oktober 1983 blev biografen forpagtet af Annette og Hans Holme. De kom fra det netop lukkede biografteater i Greve, hvor de havde været i 5 år. De fik en forrygende start i Glostrup med premieren på "Officer and Gentlemen" (UIP) med Richard Gere og Debra Winger. De største successer har Holme haft med "Dansen med Regitze" (Nordisk) og "Danser med ulve" (Egmont). Det har knebet med at få de nye film hurtigt nok op i Glostrup, de skulle tit udspilles i Høje Tåstrup og Københavns centrum, inden de nåede op i Glostrup.

 

 

Frivilligt arbejde

Den 1. maj 2000 stoppede Annette og Hans Holme som forpagtere af Glostrup Bio.

Kommunens Fritids- og  Kulturudvalg indkaldte til et offentligt møde den 27. maj 1999 for at sætte et initiativ i gang til bevarelse af biografen.

Der viste sig en meget stor interesse for at videreføre biografen i Glostrup, og en frivillig støtteforening blev etableret. Læs videre under "Sofarækken", hvis du vil vide mere.