Sofarækkens generalforsamling 2020

Der indkaldes til generalforsamling søndaG 15. MARTS KL. 13.00 I GLOSTRUP BIO

Herunder er der links til dokumenter, der skal bruges ved generalforsamlingen:

Dagsorden og budget

Bestyrelsens beretning

Regnskab 2019

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning om foreningens virksomhed

4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til foreningens arbejdsplan for det kommende år (inklusiv budget)

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg i henhold til vedtægternes § 7.

På valg:

Formand Arne Christensen ønsker genvalg.     Bestyrelsen indstiller Anya Jensen som 1. suppleant og Carsten Frank Jørgensen som 2. suppleant

9. Valg af regnskabsfører

10. Valg af revisor

11. Bestyrelsens indstilling til nedsatte arbejdsgrupper

12. Eventuelt

Der er kun adgang for medlemmer med betalt kontingent til selve generalforsamlingen.

Har du forslag til generalforsamlingen, bedes dette fremsendt skriftligt til formanden senest 1. marts 2020 på mail formand@glostrupbio.dk eller Arne Christensen, Højmarksvej 14, 2600 Glostrup.

Efter generalforsamlingen vil biografforeningen være vært ved en øl eller vand, inden vi viser filmen Little Women. Filmen følger fire søstre i tiden efter den amerikanske borgerkrig. Der hver især er fast besluttede på at leve livet på deres egen måde. Medlemmer er velkomne til at tage en ledsager med til filmen.