Generalforsamling 2019

Der var generalforsamling i Sofarækken

søndag 10. marts kl. 13.00

Dagsorden efter lovene:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning om foreningens virksomhed
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til foreningens arbejdsplan for det kommende år (inklusive budget)
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg i henhold til vedtægternes § 7. På valg: Repræsentant for medlemmer Flemming Ravn, ønsker genvalg
  Repræsentant for aktive Sarah Skov-Frederiksen, ønsker genvalg
  Bestyrelsen indstiller 1. suppleant og 2. suppleant på generalforsamlingen.
 9. Valg af regnskabsfører
 10. Valg af revisor
 11. Bestyrelsens indstilling til nedsatte arbejdsgrupper
 12. Eventuelt

Der er kun adgang for medlemmer med betalt kontingent til selve generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil biografforeningen være vært ved en øl eller vand, inden vi viser filmen "Kapernaum". Filmen følger Zain, der lever i Beirut med sine forældre og hans mange søskende i en lille lejlighed. Familien lever i fattigdom og må sælge alt hvad de kan for bare at
betale huslejen.

Medlemmer er velkomne til at tage en ledsager med til filmen.

Vel mødt

Bestyrelsen