Foreningens historie

Glostrup Bio var privatejet, indtil Glostrup Kommune købte biografen i 1982. Herefter drev kommunen biografen med bestyrere, indtil disse valgte at holde op i 2000. Gennem de seneste år var det blevet vanskeligt at få økonomi i drift af de biografer, der kun havde én sal. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen at spørge Sofarækken, om foreningen kunne tænke sig af drive Glostrup Bio.

Mange var mødt op på et borgermøde i Glostrup Fritidscenter den 27. maj 1999, og adskillige meldte sig allerede her til at deltage som frivillig i en forening, der skulle stå for det praktiske i forbindelse med biografens drift. Den store interesse gav blod på tanden, og den 12. marts 2000 blev Biografforeningen Sofarækken stiftet. Den 1. maj 2000 blev der ansat en professionel biografleder.

De ca. 75 frivillige fordelte sig i forskellige grupper. Cafégruppen står for billetsalg og café og Operatørgruppen for fremvisning af film. Andre grupper tager sig af service, arrangementer, børnefilmklubben, redaktion, udbringning af blade med videre. Det hele styres via forskellige udvalg og tilbagevendende møder. Organisationen er beskrevet andetsteds på denne hjemmeside.


Ved generalforsamlingen den 30. marts 2008 besluttedes det, at Biografforeningen Sofarækken overtog det fulde ansvar for biografens drift, mens Glostrup Kommune fortsat ejer bygningen og støtter biografen med en årlig bevilling. Dette blev fuldt implementeret i løbet af sommeren 2008.